ritueel trouwen herbevestiging   Uw Ceremonie   passage afscheid valentijn welkom

unieke ceremonie - uw persoonlijk ritueel

Uw Ceremonie, een persoonlijke ceremonie, een uniek ritueel, een passage op maat.

Rituelen en ceremonies voor u persoonlijk ontworpen.
Laten we overgangen vorm geven. Als glanzende momenten kunnen ze herinnerd worden.

Uw Ceremonie verzorgt unieke vieringen op maat.

Samen op weg naar een persoonlijk ritueel

De ceremonie of het ritueel kunt u samen met mij voorbereiden. Bij een eerste kennismaking verken ik uw wensen en intenties. Ik bezoek ook de locatie.
Er zijn vaak meerdere ontmoetingen voor nodig;
een vorm moet kunnen groeien. Lees verder over dat proces en hoe een geslaagde ceremonie tot stand kan komen.

Ritueelbegeleider bij trouwen, afscheid, uitvaart, herdenken en vieringen.

Er is niks mis met tradities en bestaande rituelen. Daarnaast kan ik als ritueelbegeleider samen met u een passende vorm zoeken.

In goed overleg ontwerp ik nieuwe ware vieringen. Met een doorleefde inhoud. Met eerbied voor uw wensen. Met een kern waarbij ieder zich opnieuw betrokken voelt.

Carla Pera   tel.  0182 - 342 803     06 13 16 45 48

De ceremonie kan geleid worden door mij maar u kunt het ook zelf doen. Mijn ervaring helpt bij ordening, zingeving, het vormgeven van nieuwe rituele handelingen en het schrijven van teksten.
In de samenwerking streef ik naar eerlijkheid en intensiteit. Het uiteindelijke ritueel moet een natuurlijk samenzijn worden met daarin bijvoorbeeld een speciale handeling waarbij ieder zichzelf kan blijven. Zie ervaringen.
Een persoonlijke invulling van een uitvaart; hoe het afscheid vorm krijgt is van belang voor nabestaanden.
Als we intenties helder hebben kan de vorm vanzelf volgen. Maak gebruik van mijn ervaring en achtergrond. Lees de reacties die ik ontving na afloop van een ceremonie.
ceremonie en ritueelceremonie en ritueel